Política de Privacitat

Termes i condicions relatius a la protecció de dades

 

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT DE CORNELLÀ CUIDA

Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Cornellà Cuida”, segons Llei Orgànica 3/2008 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Responsable del tractament: FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONS DEPENDENTS
Finalitat: La finalitat és enviar-li informació del seu interès dins el marc del programa CORNELLÀ CUIDA
Termini de custòdia: Les seves dades seran custodiades mentre el programa es mantingui actiu o exerceixi els seus drets de supressió de dades.
Legitimació: El tractament és necessari per al compliment del servei, entenem legitimats amb la seva acceptació expressa.
Destinataris: Les dades no es comuniquen a tercers, únicament podran ser cedides a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en cas que fos necessari per al control del servei.
Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar la limitació, quan escaigui. Per exercir aquests drets, heu de dirigir un escrit a la Fundació per correu postal (Av. Salvador Allende, 45 – 08940 – Cornellà de Llobregat – Barcelona) o correu electrònic (adreçat a info@dependents.cat i signat electrònicament amb el DNI electrònic o certificat digital reconegut). També podeu exercir reclamació a l’autoritat competent en
cas de considerar els vostres drets vulnerats.
Informació addicional a la web: https://www.dependents.cat

 

Menors d’edat

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o en la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te ni donar-nos les teves dades ni la dels teus tutors.

A FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS és una prioritat el respecte i la protecció de les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits en aquesta web.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això compartim els nostres principis respecte a la seva privacitat:

  • Mai sol·licitem informació personal tret que realment sigui necessària per prestar-li els serveis que ens requereixi.
  • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la seva autorització expressa.
  • Mai utilitzem les seves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Principis bàsics

Aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autorregulació, per la qual cosa li aconsellem com a usuari que la visiti periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar qualsevol dels seus formularis de contacte en els quals es demanen dades de caràcter personal.


 

Regulacions legals a les quals s’acull aquesta web

FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).


 

Responsable del tractament de les seves dades personals:

FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Av. Salvador Allende, 45

08940 – CORNELLÀ DE LLOBREGAT – BARCELONA

 mail: info@dependents.cat

 

A l’efecte del previst en el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens enviï a través dels formularis de la web rebran el tractament de dades de “CONTACTES”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS procedeixen de:

•   Sol·licitud d’informació

•   Oferiment com a voluntari

•   Inscripció a convocatòria de treball


 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS estem tractant les seves dades personals.

Els interessats tenen dret a:

•   Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.

•   Sol·licitar la seva rectificació o supressió.

•   Sol·licitar la limitació del seu tractament.

•   Oposar-se al tractament.

•   Sol·licitar la portabilitat de les dades.


Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.


En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.


En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.


 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Quan un usuari es dóna d’alta en un formulari, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS, com es descriu en la present Política de Privacitat.


A la web hi ha diferents elements sobre els quals es poden demanar informació, però tots es dirigeixen cap a un mateix formulari de contacte, on es recull nom i cognoms, mail i missatge.

En tots els casos, existeixen altres finalitats per la qual tractem les seves dades personals:

•   Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

•   Per recolzar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

•   Per gestionar les xarxes socials. FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS, pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS, Es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

Així mateix, li informem que les dades que ens facilita estaran situats en els servidors de Fundació per a l’atenció de persones dependents dins de la UE.

FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS no ven, lloga o cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la fi de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat. Legitimació per al tractament de les seves dades.

La base legal para el tractament de les seves dades es el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada també en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció. També la contractació de productes i serveis segons els termes i condicions que consten en la política comercial.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.


 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no podran utilitzar-la per a altres finalitats. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de Privacitat i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades:

 

Dades de navegació

FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS, no utilitza galetes per recollir informació dels usuaris, ni registra les direccions IP d’accés. Únicament s’utilitzen galetes pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).

El lloc web, del qual n’és titular FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS, si conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat d’aquests són alienes a les de FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS . En accedir a aquests llocs web, l’usuari podrà decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i galetes. Amb caràcter general, si l’usuari navega per Internet, pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del navegador.


 

Els seus drets a facilitar les seves dades personals

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS s’estan tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris pels fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets per correu electrònic a info@dependents.cat


 

Secret i seguretat de les dades

FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS es compromet a l’ús i tractament de les dades personals incloses els usuaris, respectant la seva confidencialitat ja utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquests, així com a executar a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat (Com els protocols https que utilitzem), de conformitat amb l’establert en la normativa vigent de protecció de dades.

FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.


 

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a la nostra web exonerant a FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS, de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.


 

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.


 

Canvis en la política de privacitat

FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS, es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.


 

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.

D’acord amb el que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS, es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.