A qui cuides

Una persona amb alzheimer o altres demències

Característiques col·lectiu

Persones que presenten la malaltia d’Alzheimer o altres demències i com a conseqüència, la seva autonomia per a realitzar les activitats del dia a dia i la capacitat de presa de decisions es veuen alterades, precisant d’una atenció continuada i la cura per part d’altres persones.

 

La persona amb la malaltia d’Alzheimer o altres demències pot presentar problemes de memòria, desorientació, manca d’higiene personal, dificultats de comunicació, problemes per a raonar, canvis en el seu comportament i en el seu estat anímic.

Situacions habituals

La persona cuidadora pot trobar-se davant una situació d’esgotament físic i mental al dedicar gran part del seu temps al tenir cura del seu familiar amb la malaltia d’Alzheimer o altres demències.

A vegades pot dedicar menys temps a la seva família, amics, feina o deixar de fer les coses que li agrada, arribant a l’ aïllament social.

La persona cuidadora pot sentir-se culpable per pensar que no està donant tota l’atenció que el seu familiar mereix i experimentar ansietat o depressió.

Com puc demanar ajuda?

Pot posar-se en contacte de manera presencial, telefònica o en línia, principalment a les entitats col·laboradores:

Consells i recomanacions

Consells Pràctics:

 • Establir rutines diàries fixes
 • Hàbits de vida saludables: Alimentació equilibrada, esport, evitar consums excessius i respectar els descans
 • Mantenir sortides diàries
 • Evitar l’aïllament social
 • Evitar la confrontació amb la persona amb Alzheimer o altres demència
 • Afavorir un entorn adaptat sense riscos
 • Tenir temps per a un/a mateix/a
 • Posar límits a les demandes excessives del familiar sense sentir-se culpable
 • Buscar informació i formació
 • Buscar suport en associacions, grups de suport i ajuda mútua
 • Delegar tasques en altres familiars o recursos assistencials (SAD, centres de dia, residències…)

Temes en profunditat:

4,11,18 i 25 de juliol de 2024 - Creu Roja Cornella- c/ Joaquim Rubió i Ors, 104
Un espai on escoltar i compartir, dirigit a persones cuidadores.
Organitzadora i contacte: Creu Roja - 93 474 14 12 - cornella@creuroja.org
21 de febrer de 2024 - Carrer Rubió i Ors, 104 Cornellà de Llobregat
Activitat de voluntariat per a dedicar un temps setmanal al manteniment del hort.
Organitzadora i contacte: Creu Roja - 671.65.05.42 - cornella@creuroja.org
19 de setembre de 2024 - Residència Teresa Durán (Avda. Salvador Allende, 45 Cornellà de Llobregat)
7 sessions formatives setmanals de diferent temàtica de l’àmbit de les cures, dirigit per professionals de la fisioteràpia de l' EAP de Sant Ildefons.
Organitzadora i contacte: EAP San Ildefons - 93.471.20.00 - sildefons.blc.cp.ics@gencat.cat