A qui cuides

Una persona amb discapacitat

Característiques col·lectiu

Persones que presenten deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials a llarg termini que, al interactuar amb diverses barreres, poden impedir la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb la resta de persones.

Situacions habituals

La persona que té cura d’una persona amb discapacitat pot presentar una situació de sobrecàrrega emocional i/o física que pot comportar un estat d’ansietat o depressió, aïllament social, abandonament d’activitats de oci i sentiments de culpa associats a l’ estrès.

Com puc demanar ajuda?

Pot posar-se en contacte de manera presencial, telefònica o en línia, principalment a les entitats col·laboradores:

Consells i recomanacions

Consells pràctics:

  • Mantenir hàbits de vida saludables: Alimentació equilibrada, esport, evitar consums excessius i respectar els descans
  • Participar en activitats informatives/formatives
  • Mantenir l’equilibri familiar, dedicant temps a altres membres de la família
  • Expressar a altres persones les frustracions i temors
  • Saber posar límits a les demandes excessives de la persona amb discapacitat o altres membres de la família
  • Reconèixer la necessitat d’ajuda
  • Buscar suport en associacions, grups de suport i ajuda mútua
  • Delegar tasques en altres familiars o recursos assistencials (SAD, centres d’atenció diürna, centres ocupacionals, residències…)

Temes en profunditat:

4,11,18 i 25 de juliol de 2024 - Creu Roja Cornella- c/ Joaquim Rubió i Ors, 104
Un espai on escoltar i compartir, dirigit a persones cuidadores.
Organitzadora i contacte: Creu Roja - 93 474 14 12 - cornella@creuroja.org
21 de febrer de 2024 - Carrer Rubió i Ors, 104 Cornellà de Llobregat
Activitat de voluntariat per a dedicar un temps setmanal al manteniment del hort.
Organitzadora i contacte: Creu Roja - 671.65.05.42 - cornella@creuroja.org
19 de setembre de 2024 - Residència Teresa Durán (Avda. Salvador Allende, 45 Cornellà de Llobregat)
7 sessions formatives setmanals de diferent temàtica de l’àmbit de les cures, dirigit per professionals de la fisioteràpia de l' EAP de Sant Ildefons.
Organitzadora i contacte: EAP San Ildefons - 93.471.20.00 - sildefons.blc.cp.ics@gencat.cat